Skileik

I da møtte fjellet oss med snø og kraftig vind, men det stoppet ikke 8.klassingene fra Trøgstad ungdomsskole. Før det bar ut i blesten, var det undervisning i bekledning, pakking av sekk og smøring av ski. Deretter bar det ut i Lauvhaugane hvor det ble skileik. Her fikk elevene bryne seg på kuleløypa, hopp, portalløype, og diverse flatmarksaktiviteter. Etter en god økt ute, bare det tilbake til fjellskolen. Det er ekstra godt å komme inn igjen etter en sånn dag ut. Nå venter fritid før middag og utdeling av skiløper.


Tlf.: 977 55 103

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

© 2018 Rondeheim - Den Norske Fjellskolen - Developed with Fun & Sense by Ingar Hagen