top of page

Leirskole vår og høst

DSC_1474.JPG
Leirskole vår og høst

Aktive dager

Naturglede

Mestring

Samhold

Lek og morro

IMG_6456.jpg
Leirskole når våren yrer - til fargene kommer om høsten

Den Norske Fjellskolen kan tilby leirskoleopphold med barmarksprogram i tiden mai - juni og august - september - oktober. Målet med leirskoleoppholdet er å gi elevene positive naturopplevelser, økt interesse for naturen og glede ved ferdsel i fjellet. Det trengs ingen spesielle forkunnskaper for å kunne delta på leirskole på Den Norske Fjellskolen Rondeheim. 

 

Turer
Hele året legger vi opp til turer av forskjellige lengde og vanskelighetsgrad. Opplegget blir hele tiden tilpasset elevenes ferdigheter. Høvringen har et stabilt klima. Dersom det likevel skulle bli barskt, trekker vi ned i lunt skogsterreng. 

Riktig valg og behandling av fjellutstyr
Vi legger stor vekt på at elevene skal lære seg å velge riktig utstyr og hvordan dette utstyret skal behandles. Det undervises blant annet i bekledning og pakking av sekk. 

Kart og kompass
For å kunne ferdes i fjellet, er det viktig å kjenne bruken av kart og kompass. Det undervises inne og praktiseres ute i terrenget. 

Geologi
Enkel innføring i hvordan landskapet i Rondane har fått sin form. 

Førstehjelp
Kort innføring i nødvendig førstehjelp. 

Plante- og dyreliv
Det er et rikt plante og dyreliv i Rondane. Vi tar utgangspunkt i det økologiske samspillet i naturen og hvor nøye dette er tilpasset miljøet. 

Taubane
Elevene får prøve seg i taubane over Høvringsåa. 

Smie
Får lære om varmebehandling av jern, dreiing, forming. Elevene lager sin egen krok. 


Fjellsykling 
Sykling med fjellskolens sykler foregår på seterveier og gode fjellstier. 

Kulturhistorie 
Området har en rik kulturhistorie. Temaet flettes inn på turer og aktiviteter. 

 

Mat i naturen

Innføring i hvordan man lager bål. Vi lager også steinovn ute hvor elevene får steke "Høvringspizza" til lunsj. 

Bading 
Elvene ved Høvringen byr på varierte og spennende badeplasser når temperaturen tillater det. Canyondannelser etter siste istid har skapt fosser, huler, tunneler og naturlige sklier. Dette er ikke en del av det vanlige leirskoleopplegget. Avhengig av badetillatelse. 

bottom of page