top of page

Praktisk informasjon

hovringen-4.jpg
Vær rustet - også på tur til Den Norske Fjellskolen Rondeheim

Den Norske Fjellskolen Rondeheim byr elevene på et nytt miljø hvor alle er «like» og hvor nye sider ved deres personlighet kan få utfolde seg. En annerledes skoleuke der undervisning, lek og moro forenes. Som klasselærer vil du få oppleve en ny skolesituasjon som bryter med vanlig undervisning og skolerutine. Det vil bli anledning til å studere elevene i et sosialt nytt miljø. 

Fjellstø pedagogisk forankring
Undervisningsopplegget gir elevene muligheten til å vise ferdigheter, anlegg og kvaliteter som den tradisjonelle skolen ikke alltid har plass for. Her vil elevene få muligheten til å vise nye sider ved sin personlighet. Inntatte holdninger kan derfor bli revurdert. Et leirskoleopphold bidrar ofte til økt positiv kontakt på et nytt plan mellom lærer og elev. 

Praktisk om oppholdet
Fjellskolens turprogram er ikke spesielt krevende. Våre erfaringer viser at mange elever kommer fysisk uforberedt til leirskoleoppholdet. For disse vil selv de korteste turene være anstrengende. Det er derfor fornuftig å oppfordre elevene til noe fysisk aktivitet før turen til fjellskolen. Elevene vil da få mye større utbytte av oppholdet her. 

Er vi født med ski på bena?
Er det planlagt et vinteropphold her på Den Norske Fjellskolen kreves det ikke store skiferdigheter. Snøfattige vintre og barnas ønske om alpine skiaktiviteter har gjort sitt til at mange familier har nedprioritert langrennsaktivitetene hjemme. Det er også flere og flere barn som kommer fra kulturer som ikke er vant til snø eller skiaktiviteter, og som får sitt første møte med dette her. 

Vi tilbyr leirskole- elevene alt fra nybegynneropplæring til turer og aktiviteter for mer erfarne skiløpere. På denne måten håper Den Norske Fjellskolen å kunne bidra til en gjenskaping av interesse og glede for denne formen for skiaktivitet. Skolen har et rikelig utvalg av skiutstyr dersom det skulle være et behov. 

Nytt og uvant
Uansett årstid, et leirskoleopphold er for mange elever det første oppbruddet med hjemmemiljøet. Det kan være viktig å forberede elevene på det nye og uvante de vil komme til og det ansvar de har overfor seg selv og andre. Emner som kan være aktuelle å ta opp før avreise er personlig hygiene, orden og bordskikk. Det bør også nevnes forholdet til andre mennesker, med tanke på kultur, språk og handicap.

Arbeid og ansvar
Vi tilbyr 2 lærere fritt opphold pr. klasse. Leirskolens lærere har ansvaret for all undervisning. De leder og har også ansvaret for turer og aktiviteter. Klasse-læreren hjelper til og assisterer. Det er viktig at klasselærerne samarbeider med hverandre slik at det skapes en felles holdning overfor alle elevene. Både klasselærer og fjellskolens folk er ansvarlig for å ta seg av elever som ikke overholder oppsatte regler. Det blir tid for klasselærer å samle sin egen klasse for samtale. Dette anbefaler vi å gjøre om kvelden når alle felles aktiviteter er over. To ganger om dagen samles klasselærere og fjellskolens folk til ledermøte. I tillegg til leirskolens lærere er det for øvrig tilsatt instruktører som hjelper til under aktivitetsdagene. Leirskolen er også døgnbemannet (hvilende nattvakt fra kl 22.30). 

Forberedelser
Staten gir et rammetilskudd til kommunene som er beregnet på leirskoleopphold. Før oppholdet vil klasselærer få tilsendt en mappe med all informasjon om oppholdet og tips til for- og etterarbeid. Det er viktig at utstyrslisten blir grundig gjennomgått med elevene. Det bør da understrekes at det som kreves er solid og praktisk utstyr, ikke nødvendigvis det nyeste og dyreste. Den Norske Fjellskolen har et depot der elevene kan låne/leie utstyr. Vi har imidlertid ikke komplett utstyr til alle. For å gjøre litt ekstra ut av kveldene, forbereder klassen litt underholdning til en kveld. Denne underholdningen bør vare i om lag 30 minutter. 

Bestilling av plass
Ta kontakt med oss på epost ved spørsmål om kapasitet og leirskoleopphold på post@rondeheim.no

Innbetaling
Klasselærer er ansvarlig for innbetaling til Den Norske Fjellskolen. 50% av oppholdet blir fakturert med forfall omtrent en måned før ankomst. Restsummen faktureres i løpet av den uka elevene er her. All betaling forgår samlet for hele klassen. Dersom en elev som har betalt leirskoleoppholdet forhindres fra å delta, p.g.a. sykdom eller fraflytting, tilbakebetales hele det innbetalte beløp. Ved sykdom må legeattest framlegges. 

Reisen
Reisen kan foregå med tog eller buss, det mest vanlige er buss. Vi kan være behjelpelige med å formidle transport, men anbefaler alle å sjekke priser da det er store variasjoner.

bottom of page