top of page

Taubane

Zip line.jpg
Taubane over Høvringsåa

Fjellskolens egen taubane over Høvringsåa er en av de mest populære aktivitetene.

Denne aktiviteten er både morsom, men det kan for mange være mye mestring ved å kaste seg ut over elva. En aktivitet som fører til mye smil og latter. 

Fjellskolens guider står for utstyr og sikkerthet  ved denne aktiviteten. 

bottom of page